http://academic.anc.ac.th/
รวมข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศผลการแข่งขันวิชาการในระดับจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นตัวแทนสถานที่จัดแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 

แสดงความคิดเห็น