ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของโปรแกรมพฤติกรรมเด็กนักเรียน ซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว และทางผู้พัฒนาได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนล่าสุดได้ออกเวอร์ชันใหม่ คือ Actions ซึ่งถ้าต้องการดูโปรแกรมเป็นตัวอย่างให้ดูที่http://ac.e-eu.in
ทดลองดูได้นะครับผม...
ถ้าจะดูงาน โรงเรียนที่เวิร์กๆหน่อยนะครับ (โรงเรียนเหล่านี้ขอนำเสนอเลยครับ สามารถนำโปรแกรมไปบูรณาการณ์ได้ เยี่ยมจริงๆ)
1. โรงเรียนศรีบัวบาน อ.เมือง จ.นครพนม 
2. โรงเรียนค้อวิทยา จ.นครพนม
3. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
4. โรงเรียน จ.อำนาจเจริญ
5. โรงเรียนห้องแซงวิทยา จ.ยโสธร  ฯลฯ
ก็มีบางโรงที่นำไปใช้แล้วไม่เวิร์ก สาเหตุ
1. ผู้บริหารไม่เล่นด้วย (สาเหตุหลัก และใหญ่เลย)
2. ระบบเครือข่ายไม่เวิร์ก

คุณสมบัติโปรแกรม
1. ทำงานบนเครื่อง Server (แม่ข่าย) เวอร์ชัน Windows2003
2. มีระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กนักเรียน สามารถดูพฤติกรรมผ่านเว็บได้

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรม
1. โปรแกรมให้ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าโปรแกรมครับ
2. ครูในโรงเรียนต้องใช้มากกว่า 50 % ขึ้นไปหรือ 100% เลย
3. ผู้บริหารต้องเล่นด้วย
การใช้โปรแกรม
1. โรงเรียนจัดอบรมโปรแกรม 2 วัน
2. วันแรก  เช็คระบบเครือข่าย จากนั้นอบรมติดตั้งโปรแกรมไปด้วย ให้กับ Admin พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
   และ Admin โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อนำไปขยายผลเอง
3. วันที่สอง อบรมให้ครูและผู้บริหารทุกคนในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนอื่น เป็นหน้าที่ของ Admin ที่จะนำไปขยายผลต่อ
    ครูต้องเตรียมรายชื่อเด็กในที่ปรึกษาของตนเอง และสมุดเช็คขาดลามาสาย เพื่อเช็คพฤติกรรมลงในโปรแกรม
    ( ถ้าอาจารย์มั่นใจว่าจะขยายผลต่อไปได้ อบรมวันเดียวเสร็จก็ได้นะครับ )

ค่าใช้จ่าย 
ฟรี

แสดงความคิดเห็น