โปรแกรม ปพ.5 รุ่นใหม่่ล่าสุด...
มีโอกาสได้ทำ ปพ.5 ให้ภรรยาครับ...ทำไปผิดไป ทานไป.ส่งแ้ล้ว แต่ตีกลับ จนต้องมานั่งทำอย่างจริงจัง จนได้งาน โปรแกรม ปพ.5 ฉบับ น่าจะสมบูรณ์ (หากใครเจอบั๊ค ก็ขอความกรุณาแจ้งด้วยนะครับ)

เสร็จแล้วได้มา 3 ไฟล์ 
1. ไฟล์แจงคะแนนจุดประสงค์ ก่อน(25) กลาง(20)  หลัง(25) ปฏิบัติ(10) ปลายภาค(20)
2. ไฟล์แจงคะแนนจุดประสงค์ ก่อน(30) กลาง(20)  หลัง(30) ปฏิบัติ(0) ปลายภาค(20)
3. ไฟล์แจงคะแนนเต็ม 100 คะแนน แล้วแจง ก่อน(25) กลาง(20)  หลัง(25) ปฏิบัติ(10) ปลายภาค(20) จากนั้น จึงมาแจงคะแนนจุดประสงค์ตามรายการ 25-20-25-10-20 

ครับ มีอะไรผิดพลาดก็ คอมเม้นด้วยนะครับ.....จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ...  งานนี้ฟรี...ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆครับ...

ดาวน์โหลดได้ที่
Click Download Program PP5

แสดงความคิดเห็น