version นี้ มี 2 แบบนะครับ แยก เป็น ไฟล์ที่แจงคะแนนอัตโนมัติ และลงด้วยมือ หรือจะใช้ ไฟล์อัตโนมัติแต่ลงด้วยมือก็ได้  (เพื่อป้องกันความสับสน เลยแยกออกจากกัน)

ในไฟล์ก็ทำตามขั้นตอนใน เมนูครับ  ทำตามเมนูเลย
และแยกเป็น 2 แนวทางครับ

สำหรับท่านที่ โรงเรียนอนุญาติให้ปริ้นส่งเลย ก็เข้า เมนู Report ปริ้นเข้าเล่มส่งได้เลย


ส่วนบางโรงเรียนยังใช้สมุด แต่อนุญาติให้ตัดแปะได้ ก็ทำได้ที่ชีต S นะครับ ปริ้นขนาด F4 ล็อคไว้แล้ว สามารถปริ้นติดหน้าคะแนนได้เลย ส่วนหน้าเช็ค คงต้องลงด้วยมือครับ อิอิ


ในส่วน ของที่ใครอยากพัฒนาต่อยอด ก็นำไปใช้ได้ได้ ไม่หวงความรู้ครับ อนุญาติ ความรู้มีมากมายตามยังไม่ทันครับ  

รหัสผ่าน อยู่ที่ชีตเมนู ด้านล่างสุดนะครับ 


แสดงความคิดเห็น