สำหรับคนที่กำลังฝึกเขียนโปรแกรมบน Google Apps Script นะครับ

เข้าไปที่ Apps script ที่ Google Drive จากนั้นก็ copy วาง จากนั้น ก็ Run ฟังก์ชันนี้ดูครับ
แต่ต้องลอง Upload ไฟล์ Excel หรือ Office ต่างลงไปดูนะครับ 

ลองศึกษาเขียนดูนะครับ  เพิ่มประสบการณ์ แหล่งทรงพลังของ Google กัน
// By Google Docs, we mean the native Google Docs format
// ไฟล์ ไม่โครซอฟ ออฟฟิศ ใช้ได้ทุกตัวครับ.......

function convertToGoogleDocs(fileName) {

var officeFile = DriveApp.getFileById("0BxzE9Mdx0o8MdldobnE0NUVfVWs");

// Use the Advanced Drive API to upload the Excel file to Drive
// convert = true will convert the file to the corresponding Google Docs format
var uploadFile = JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(
"https://www.googleapis.com/upload/drive/v2/files?uploadType=media&convert=true",
{
method: "POST",
contentType: officeFile.getMimeType(),
payload: officeFile.getBlob().getBytes(),
headers: {
"Authorization" : "Bearer " + ScriptApp.getOAuthToken()
},
muteHttpExceptions: true
}
).getContentText());
// Remove the file extension from the original file name
var googleFileName = "testExcel";

// Update the name of the Google Sheet created from the Excel sheet
DriveApp.getFileById(uploadFile.id).setName(googleFileName);
}

อย่าลืมทำตามภาพด้วย เดี๋ยว Run ไม่ผ่านนะคร๊าฟ...
แสดงความคิดเห็น