หลังจากปล่อย ภาค 1 ออกไปแล้ว ตัวนั้น มีข้อจำกัดของไฟล์ที่ Uplaoad ดังตารางโควต้าของ Google ที่ให้ใช้ฟรีๆมา ดังนั้น วันนี้ ผมมีของดี และง่ายกว่าหลายเท่าตัวมาให้ครับ
ดูตามโค้ดเลย


function convert() {
var xlsxBlob = DriveApp.getFileById("ปปปปปปปปปปป");                  // ไฟล์ object ของ XLSX
var FolderID = DriveApp.getFolderById("ปปปปปปปปป").getId();    // Id Key โฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไฟล์ Google Sheet ไว้ เวลาเราแปลงไฟล์

var FileName = "TestCika";
    var file = {
      title: FileName,
      "parents": [{
        "kind": "drive#parentReference",
        "id": FolderID        
      }]
    };
   
    file = Drive.Files.insert(file, xlsxBlob, {
      convert: true
    });
  
  }


ลองไปสร้่าง ไฟล์ที่ Google Apps Script กันดูนะครับ
จากนั้น ก็ Run script นี้ดูว่ามีอะไรเกินขึ้น 

ว่างๆ จะทำ Script อื่นๆ ให้ดูอีกนะคร๊าฟ...แสดงความคิดเห็น