หากท่านใช้ Google Form ทำฟอร์มที่ใช้ในการส่งงาน แต่ไม่สามารถ
อัพโหลดไฟล์ได้ มาแล้วครับ Google Apps Script  สามารถทำ
สิ่งที่เราต้องการนี้ได้ ผมทำไว้แล้ว แค่ท่านนำไปดัดแปลงเล็กๆน้อยๆ
ตาม Scritp ที่แจงไว้ในเนื้อหาของ Script แล้วนะครับ 
ท่านสามารถนำไปใช้งานจริงๆได้เลยนะครับ

มีอยู่ 3 ไฟล์ คือ ไฟล์ ที่เป็น Google apps scritp 
ไฟล์ที่เป็น Google sheet ที่เป็น Response ไฟล์ 
และไฟล์ Sheet ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดึงจาก Response มาให้นักเรียนดูอีกที

ลอง Mack Copy ไปทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับ จากนั้น ก็เข้าไฟล์
Google Apps script   แล้ว Publish ดูนะครับ
โชคดีครับ อิกๆ..แสดงความคิดเห็น